Regulamin

term paper writing$1
( art.5. uśude, art.9.1. uonpk )
Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.lagrandcosmetics.pl jest Firma:

Color Projekt Sabina Hojeńska

ul. Rękodzielnicza 14

43-100 Tychy

NIP: 646270521

$

( art. 5.1.c Dyrektywy 2000/31/WE)

Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email lagrandcosmetics@wp.pl lub formularz kontaktowy na stronie.

$
( art.8.3. 1 uśude)

Przedmiotem świadczenia usług  jest umowa kupna-sprzedaży.

$
(art. 66 KC, art. 543 KC)

Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

$
( Art. 547 KC )
Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

$
(art.8.3. 2 uśude)

Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.

$
(art.10.2. uonpk, art.8.3.3. uśude)

Konsument w ciągu 10 dni może odstąpić od umowy licząc od dnia wydania rzeczy.

$(todo)
(art.11.2 uonpk i art.8.3.4 uśude i art. 8 uosw)

Miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy wymieniona w $1.  Procedura gwarancyjna zawarta jest w karcie gwarancyjnej producenta, jeżeli taka nie istnieje w trybie niezgodności towaru z umową klientowi przysługuje 2 lata na reklamowanie towaru.

$
( art 8.3.3 uśude)

Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów i jej przyjęcie przez sklep internetowy za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu.

$ (todo)
( art.9.1. uonpk )

Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.

$ (todo)
( art.9.1. uonpk, art. 536 KC)

cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. termin realizacji zamówienia wynosi X dni, nie dłużej jednak niż dni 30.

$

( art Art. 551 KC )

Za zwłokę z odebraniem sprzedawca obciąży klienta kosztami przechowania towaru w wysokości x pln za każdy dzień zwłoki.

( art.9.2.3. uśude )

Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

$

Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

$(potrzebne?)
(art.18.3 i art.18.4. uśude  )

Usługodawca określa jako niezbędne do świadczenia usług za zgodą usługobiorcy podanie numeru telefonu przez Klienta w formularzu do składania ofert.

$ ( opcjonalny jeżeli takie formularze istnieją )
(art 8.3.2 uśude )

 

Zabrania się ( klientowi ) umieszczania na stronach sklepu ( np. formularz opinii o produktach ) treści o charakterze bezprawnym.

 

$
(art.10.2. uśude)

Klient/Odbiorca akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywania informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z $

$
(art. 384 KC)

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15-04-2011 i w przyszłości może ulec zmianie.

 

$

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i  innych ustaw.

KONIEC REGULAMINU

legenda:

uśude – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

uoonpk- o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

uosw – ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

займ на карту займ на карту срочно без отказа